IcopalQBS hjælper kunder hver dag med at indføre automatisk datafangst enten via stregkoder eller RFID.
Icopal kom til QBS med et ønske om, at opdatere deres RFID løsning så den blev mere ”smart”.

Icopal ønskede at give deres kunder mere information og fuld sporbarhed på en nem og effektiv måde.

QBS har leveret tre-trins-løsning som indeholder en RFID printerløsning til Icopal´s produktion til afmærkning af tagpapruller. Desuden RFID håndterminaler med WiFi og skræddersyet software til deres vareforsendelse, og sidst en nem RFID App der bruges på mobilen og tilbydes til alle Icopal´s kunder.

Alle data ligger i en cloud løsning som er hostet hos QBS.

Icopal har selv beskrevet løsningen på deres hjemmeside, se beskrivelsen her:

Icopals unikke RFID-chipløsning til tagpap og undertage fås nu i en såkaldt cloud-baseret internetversion med ubegrænset plads til information, som kan læses direkte på mobilen ved brug af en ligeledes nyudviklet app.
Icopal har siden 2006 anvendt Radio Frekvens Identifikation (RFID) teknologi i virksomhedens tagprodukter. RFID-chippen sikrer, at data om taget er tilgængelige, så det fx er nemt at afgøre reklamationer samt syns- og skønssager i forbindelse med tagkonstruktionen. Nu lancerer Icopal en intelligent RFID-chip version 2.0 med tilhørende app.

Tryghed for alle parter
En RFID-baseret løsning sikrer identifikation af, hvor og hvornår taget er købt, og man kan tillige indkode informationer om, hvordan og hvornår det er vedligeholdt. Det giver stor tryghed for både bygningsejer, håndværker og rådgiver, for hvem det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis der mod forventning opstår usikkerhed om den anvendte tagløsning. Med den nye såkaldte cloud-baserede løsning øges trygheden yderligere.

”Informationer skal ikke længere lagres i selve RFID-chippen med de begrænsninger, det giver rent pladsmæssigt. I den nye løsning giver appen adgang til oplysningerne på chippen, der befinder sig i ”skyen” – det vil i realiteten sige på en server på internettet med uanede mængder af plads. Det er en yderst brugervenlig løsning, der indskriver sig i en af tidens teknologiske megatrends kaldet Internet of Things,” fortæller Flemming Adolfsen, salgsdirektør i Icopal.

Hurtig adgang til viden
Han fremhæver, at nyudviklingen giver mulighed for at få adgang til tagets samlede historik, uden at man behøver at åbne tagkonstruktionen.
”Håndværkeren kan nemt hente historiske informationer om taget ned på mobiltelefonen. Han kan beskrive sine observationer omkring vedligeholdelse, og notere det, hvis han har foretaget eftersyn. Alt sammen mens han befinder sig oppe på taget og dels har brug for viden og dels har sine observationer i frisk erindring,” siger Flemming Adolfsen og fortsætter:Flemming_Icopal
”Den nye løsning er endvidere til gavn for bygningsejeren i forbindelse med salg, da den eliminerer ethvert tvivlsspørgsmål om tagets oprindelse, service, restgaranti og vedligeholdelse. Samtidig med at håndværkeren kan dokumentere et korrekt materialebrug som angivet i udbudsmaterialet”.

Stærke tagløsninger
Flemming Adolfsen fortæller videre, at det ikke alene er den nye RFID-chip med tilhørende app, der giver Icopal en stærk position på markedet.
”Flere af vores undertagsløsninger, hvoraf mange af dem har indbygget RFID, består af en diffusionsåben membran, der tillader, at fugten trænger uhindret ud i det fri. Samtidig er de opbygget med en monolitisk film, der er modstandsdygtig over for solens
uv-lys og varmebelastning. Det er en vigtig feature i et land som Danmark, hvor vi har tradition for at bruge relativt åbne tagsten såsom den klassiske vingetagsten, hvilket udsætter taget for uv-stråler,” slutter Flemming Adolfsen.
Mere information

Se iDentify filmen: Nem og hurtig sporing af undertag og tagpap. Læs mere om RFID-chipløsning i tagpap og RFID-chipløsning i undertag

Kontakt QBS på 3648 9957 – Vi kan måske også hjælpe din virksomhed.