Case Study Royal Greenland pdf

Rådgivere & leverandører

QBS ApS

Produkter

Intermec Håndterminaler
intermec Truckterminaler

Leveret af QBS ApS

ERP-system

SAP/R3

SAP/R3 og trådløst lager hos Royal Greenland

Royal Greenland blev grundlagt i 1774, og har i dag mere end 2500 medarbejder i koncernen. De har fabrikker i Grønland, Danmark og Tyskland, men har ydermere salgskontorer i Tyskland, USA, England, Frankrig, Italien og Japan.

Omsætningen er på koncernniveau ca. 3,5 mia. og i Glyngøre alene er omsætningen ca. 600 mio.

Behov og ønske
Royal Greenland implementerede SAP R/3 i 1999, og da dette kørte i drift var ønsket at tilføje yderligere funktionalitet til systemet ved hjælp af trådløse håndterminaler og stregkoder.

Royal Greenland ønskede en effektiv logistikløsning, som gav mulighed for at lave et større antal registreringer, og som samtidig giver en større detaljeringsgrad og dermed sporbarhed. Desuden havde Royal Greenland brug for et planlægningsværktøj, hvor der kunne arbejdes med realtime informationer og verifikation, og en langt hurtigere opdatering af vareflowet.

Disse krav til logistikløsningen hænger sammen med at Royal Greenland over tid har oplevet et stigende antal registreringer på lageret.

Denne funktionalitet fandtes allerede i SAP og kunne med de håndholdte scannere fra QBS nemt udnyttes optimalt. Med dette værktøj kunne Royal Greenland således udnytte potentialet i SAP samtidig med at detaljeringsgraden og arbejdsgangene forbedres.

Bjarne Poulsen udtaler at SAP-systemet kombineret med håndholdte scannere gav muligheden for en større sporbarhed over hele linien, lige fra lageret, indkøb, produktionen og til færdigvarelageret. Håndterminalerne har også givet os muligheder for en større detaljeringsgrad, flere registreringer, og derfor mulighed for en bedre planlægning.

Valg af hardware
Royal Greenland har i dag 30 stk. Intermec håndterminaler model 2415. Yderligere er der installeret 2 access points pr. fabrik (6 i alt) fordelt på ca. 4000 m2. Dette er nok til at dække al lageraktivitet fra indkøb over forbrug, til modtagelse og udlevering.

Krav til hardware

Terminalerne og de håndholdte scannere skulle leve op til de krav, der blev stillet af det meget hårde arbejdsmiljø, som kendetegner denne branche. Blandt andet var det et krav at scannerne var nemme at betjene for brugeren, og at de var særdeles robuste. Disse krav levede Intermec´s håndterminaler model 2415 op til.

Integrationen til SAP/R3
Integrationen til SAP/R3 forgik via SAP concole. ”En af fordelene ved denne løsning er, at Royal Greenland´s egen SAP-afdeling kunne udvikle og tilrette de SAP skærmbilleder, der skulle bruges i de trådløse håndterminaler”, fortæller Bjarne Poulsen. ”De trådløse håndterminaler var nemmere at integrere til SAP/R3 end vi regnede med; måske fordi Intermec håndterminalerne generelt var yderst fleksible i forhold til SAP R/3.”

Opnåede forbedringer:
Projektansvarlig Bjarne Poulsen udtaler: ”Vi har færre fejl og vi undgår de fejl vi har haft tidligere. Ansvaret er blevet flyttet til andre medarbejdere. Der er blevet ændret i arbejdsopgaver og arbejdsrutiner, så vi opnår mest mulig effektivitet.
Selvom det har været en udfordring, er de processer og arbejdsrutiner, der eksistere idag langt mere effektive end før. For eksempel har implementeringen af denne logistikløsning betydet at registreringen er flyttet ud hvor den virkelig sker; dermed kan der tages hånd om eventuelle problemer med det samme” forklarer Bjarne Poulsen. Dette er ikke muligt ved en batchløsning, da man først registrerer et problem når der opdateres. En realtime logistik løsning er her særlig fordelagtig.

Netop arbejdet med realtime informationer er en særlig kritisk succesfaktorer hos Royal Greenland, idet reaktionstiden er specielt vigtig i en branche, som overvejende sælger let fordærvelige varer. Bjarne Poulsen udtaler: ”vores kunder modtager varer dag for dag og forlanger naturligvis friske varer. Derfor er vores reaktionstid og selv små opdateringer utrolige vigtige i vores daglige arbejde. Med håndsscannerne kan vi reagere hurtigere.”

Holdningen på lageret:
Bjarne Poulsen fortæller at lagermedarbejderne har modtaget håndterminalerne med blandede følelser: ”Udmeldingerne varierede lige fra frustration til meget positive forventninger”. Han forklarer variationen med at nogle medarbejdere ikke har arbejdet med IT før, og derfor synes at det var et stort skridt. På nuværende tidspunkt har alle medarbejderne dog taget systemet såvel som de håndholdte scannere godt til sig og kan se fordelene i at bruge dem. Man må derfor påregne en tilvænningsperiode før alle parter er lige så glade for systemet som ledelsen.

Indtil videre har den synlige effekt ved implementeringen hovedsagligt været intern, men på sigt vil man også se en effekt udadtil, især fordi systemet kan udbygges og yderligere funktionalitet tilføjes. Det er en driftsikker løsning. Samtidig er det en løsning, der er simpel og derfor nem at lære for medarbejderne og ikke mindst at betjene i en travl hverdag.

Projektansvarlig Bjarne Poulsen: afslutter: ”Samarbejdet med QBS er forløbet professionelt, og vi er yderst tilfredse med vores datafangstløsning”.

QBS

Kontakt os for yderligere information eller en snak om behov og muligheder for netop din virksomhed på tlf: 36 48 99 57.