Rådgivere & leverandører

QBS ApS

Produkter

Trådløse håndterminaler
Keyboard scannere til pakkebordet
Intermec etiketprintere

Applikation

Warehouse management fra QBS ApS

ERP-system

Navision (NAV)

Investering

hardware såvel som software udgør 50/50

 

Navision Financials og trådløst lager hos EVA SOLO A/S

“EVA – EN STÆRK FAMILIE“.
Case Study EVA Danmark pdf

Firmaet Eva Danmark blev grundlagt helt tilbage i 1913 og har altid været en familievirksomhed. Eva er kendt for at skabe funktionel nytænkende design og har i dag et bredt sortiment inden for gryder, termokaner, glas mm.

Behov og ønsker

Eva skulle flytte til nye lokaler og i den sammenhæng ønskede de en fremtidssikret logistikløsning. Eva havde før håndteret alt lagerstyringen manuelt. Dette bevirkede at de havde en helt del papirarbejde. Yderligere havde de ikke mulighed for at batching af pluksedlerne. Eva ønskede at effektivisere lagerstyringen og skabe overblik igennem indføringen af elektronisk datafangstudstyr.

Ligeledes forventede Eva at forbedre lokationsstyringen, idet man tidligere havde svært ved at vurdere, hvor den enkelte vare befandt sig. En anden positiv effekt ved en forbedret lokationsstyring er en lettere lageroptælling eller lagerrevision.

Valg af leverandør

Det var konsulenthuset Logisys A/S, der stod for udvælgelsen af en leverandør på baggrund af de krav EVA Danmark havde opstillet.

Man var ude til flere foredrag med forskellige leverandører. De krav EVA Danmark havde opstillet var, at systemet skulle passe til Navision financial og det gjorde Optilog. Logisys vurderede at Navision Attain var en mulighed, men mente alligevel ikke at dette system kunne dække behovet helt og derfor faldt valget på OptiLog. ”Det var samtidig en fordel at QBS kunne stå for hele løsningen” udtaler administrerende direktør Jan Engelbrecht.

Jan Engelbrecht fortsætter ”Samarbejdet mellem QBS og EVA Danmark har været tilfredsstillende. Vi har haft en god sparringspartner, og der er blevet taget hånd om problemerne når de opstod.

Løsningens indkøringstid

Eva startede i juni 2003 med at fastlægge en kravspecifikation og planlægge hele forløbet, og på nuværende tidspunkt er løsningen indkørt og i fuld drift.

Lagermedarbejdernes umiddelbare holdning kan kendetegnes ved en vis skepsis overfor systemet, idet deres arbejdsprocesser bliver ændret. Ledelsen gjorde derfor meget ud af at forklare fordelene ved systemet og grunden til at det skulle indføres. Eva har opnået en realtime løsning, hvilket betyder at medarbejderne hele tiden er online. Samtidig er fejlprocenten på lageret faldet, og Eva kan glæde sig over at have fuldt overblik over lagerets vareflow.

Kunderne kan endnu ikke mærke investeringen, men det hænger sammen med at implementering af systemet ikke kan stå alene, men må opfølges af grundlæggende ændringer i arbejdsprocesserne og arbejdsfunktionerne og det tager ofte tid.

Opnåede forbedringer

Idag bruger EVA de trådløse håndterminaler til ALT på deres lager. Håndterminalerne viser brugerne hvad de skal gøre og i hvilken rækkefølge. Når varen modtages anvendes håndterminalerne til udskrivning af pallelabels med SSCC kode og informationer om varen. Efter endt inspektion opretter OptiLog et logistikjob til baggrundslagring af de modtagne varer. Ved baggrundslagring finder OptiLog selv den nærmeste ledige palleplacering i forhold til varens plukplacering. Dette bevirker at ved opfyldning af plukplaceringen minimeres den interne transporttid.

For at optimere plukningen yderligere anvender EVA nu bokspluk. Bokspluk betyder at der kan plukkes til flere kundeordre i samme job. Hos EVA plukkes op til 8 kundeordre samtidig og OptiLog holder selv styr på hvor mange enheder der skal fordeles til den enkelte kundeordre. Ved plukning anvendes FIFO princippet. Det vil sige at de ældste varepartier altid plukkes først. Når plukningen afsluttes udskriver OptiLog en følgeseddel samtidig med at kundeordren opdateres med det leverede antal. Ved plukning gemmes alle informationer om hvad der er plukket hvornår og af hvem, samt hvor lang tid plukningen af den enkelte vare tog. Disse informationer anvendes til løbende at estimere det forventede kapacitetsbehov på lageret.

Når EVA foretager lageroptælling dannes en række logistikjob inddelt på de enkelte placeringsområder. Det enkelte job tildeles en håndterminal således at alle håndterminaler kan anvendes samtidig, uden at man risikerer dobbelt optælling. Ved optællingen sørger håndterminalen for at optællingsrækkefølgen optimeres, og at det optalte automatisk registres på lageret. Hvis der foretages cyklisk lageroptælling kan dette gøres på baggrund af f.eks. hvor mange transaktioner der har været på varen siden den sidst blev optalt, eller den kan gøres datoafhængig.

Jan Engelbrecht udtaler ”Vi valgte ikke den billigste leverandør, men vi valgte den leverandør, der kunne løse de problemstillinger vi stod overfor. Derfor endte vi med at vælge QBS.”

QBS ApS

Kontakt os for yderligere information eller en snak om behov og muligheder for netop din virksomhed på tlf: 36 48 99 57.