dansk-dekommisionering-luftfoto

Case Study Dansk Dekommissionering pdf

Rådgivere & leverandører

QBS ApS

Produkter

Psion håndterminaler
MMC server

Leveret af QBS ApS

ERP-system

Egen

Dansk Dekommissionering i Roskilde står for afvikling af de nukleare anlæg på Risø. Dekommissionering betyder at tage ud af drift, og det vil sige, at firmaet tager sig af nedrivning af reaktoranlæg, rensning af bygninger, arealer etc. Desuden har Dansk
Dekommissionering den eneste modtagestation for radioaktivt affald i Danmark og har en række faciliteter til karakterisering, behandling, pakning og opbevaring af affaldet.

»Samarbejdet med QBS har været glimrende. Ikke blot gav de en overbevisende præsentation af deres PDA og demonstrerede, at den uden videre kunne honorere de krav, vi havde. De kom i det hele taget med en løsning, der virkede, og som blev leveret til tiden.«
– Dan Bohr, driftsingeniør, Dansk Dekommissionering

Opbevaring af radioaktivt affald er en vigtig og omfattende opgave, der kræver sikker og stabil styring. Så mens dekommissioneringen af de nukleare anlæg foregår og indtil der er etableret et dansk slutdepot til det radioaktive affald fra mere end 50 års forskning på Risø DTU, sørger firmaet Dansk Dekommissionering med hjælp fra den avancerede teknologi i Psions Workabout Pro 3 for, at affaldstrolleyerne med det omdiskuterede indhold bliver opbevaret på betryggende vis. »Det er et myndighedskrav, at vi til enhver tid har fuldstændig styr på, hvor affaldet er. Derfor er vi afhængige af et godt, stabilt og opdateret redskab til vores lagerstyring. Det skal både kunne håndtere affald, der er klassificeret som radioaktivt, og affald, der er under mistanke, fordi det har været inde på radioaktivt område, og som derfor skal gennem vores frigivelseslaboratorium, inden det kan klassificeres endeligt,« fortæller driftsingeniør i Dansk Dekommissionering Dan Bohr.

Valgte QBS som samarbejdspartner
Da firmaets nedslidte stregkodelæsere for nylig trængte til udskiftning, valgte Dansk Dekommissionering at samarbejde med QBS, der er en af Danmarks førende leverandører af avancerede logistik- og stregkodeløsninger til industrien. »Vi havde brug for PDA’er, der kunne arbejde sammen med vores databaseprogram ved hjælp af en specialudviklet applikation. Vi skulle kunne flytte rundt på tingene uden at sidde foran en computer, og med Workabout Pro 3 kom QBS med en løsning, der virkede med det samme. Det var meget overbevisende,« siger Dan Bohr. Samtidig kunne QBS præsentere Dansk Dekommissionering for yderligere en række fordele ved Workabout Pro, blandt andet at den gemmer en opsætning i en Flash Rom, hvis den f.eks. løber tør for strøm, eller batteriet svigter af andre årsager. »Det betyder, at den ikke glemmer alle de indstillinger, der er foretaget. Det er ikke mindst attraktivt for et firma som os, fordi vi af hensyn til sikkerheden har nogle temmelig omstændige procedurer, hvis terminalerne skal genindstilles fra bunden af,« forklarer Dan Bohr.

Stor brugervenlighed
Workabout Pro 3 er en moderne PDA med stor brugervenlighed, hvor brugeren har mulighed for at vælge mellem flere tastaturlayouts. Den har en række ekstra
taster, der gør det nemt at betjene tastaturet, også hvis man kun har én hånd til rådighed under arbejdet. Skærmen er skarp og tydelig, hvilket gør den let at læse og se på under forskellige lysforhold. Workabout Pro 3 er hurtig, har stor hukommelse og så er den holdbar, da den kan modstå både støv, vand og ekstreme temperaturer, lige som den kan klare at blive tabt på et betongulv fra 1,8 meters højde.

PDA’erne hos Dansk Dekommissionering bliver brugt dagligt i vidt forskellige miljøer og under meget forskellige forhold. Nogle sidder på trucks, der kører
rundt med affaldstrolleys udenfor, hvorfor det er en fordel, at de kan tåle al slags vejr. Andre bruges, hvor der produceres og behandles affald, og endelig bruges nogle på laboratorierne.

Positive medarbejdere
Dan Bohr peger på, at medarbejderne er meget tilfredse med den nye løsning. »Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger fra vores medarbejdere, der bruger Workabout Pro 3 i deres daglige arbejde. De lægger vægt på, at terminalerne generelt er hurtigere, forbindelsen til nettet er stabil, og skærmene væsentligt bedre end på de gamle stregkodelæsere, der kunne være svære at læse i solskin. Også radiofunktionen er bedre, og så er det en fordel, at de kan køre en hel dag, når de er fuldt opladet,« fremhæver Dan Bohr, der også kun har ros tilovers for QBS. »Samarbejdet med QBS har været glimrende. Ikke blot gav de en overbevisende præsentation af deres PDA og demonstrerede, at den uden videre kunne honorere de krav, vi havde. De kom i det hele taget med en løsning, der bare virkede, og som blev leveret til tiden,« siger Dan Bohr. Han tilføjer, at firmaets teknikere også har været flinke og hurtige til at hjælpe – både med opsætning af systemet, og hvis der siden hen er opstået spørgsmål. Dansk Dekommissionering har i øvrigt investeret i Psions i-Serv aftale, for selv om ikke alle terminaler er i brug hver dag, vil der hurtigt opstå problemer, hvis flere strejker samtidig. »Vi er afhængige af, at terminalerne virker som de skal, og det er baggrunden for, at vi har investeret i en serviceaftale,« siger Dan Bohr.

Om Dansk Dekommissionering:
Dansk Dekommissionering er en statslig virksomhed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Vi har som primær opgave at dekommissionere (afvikle) de nukleare anlæg på Risø til ubegrænset brug. Herudover modtager og håndterer vi radioaktivt affald fra hele landet.
Ca. 80 medarbejdere varetager meget forskellige opgaver; planlægning af dekommissioneringen, demontering, administration, drift og vedligeholdelse af anlæg, strålingsbeskyttelse af medarbejdere og omgivelser mv.

Dansk Dekommissionering har som deres vigtigste vision for virksomheden at gennemføre opgaven på et sikkerheds- og miljømæssigt højt plan med fokus på beskyttelse af medarbejdere, befolkning og omegnsmiljø. Da virksomheden lukker, når opgaven er fuldført, har vi også en vision om, at medarbejderne stadig er attraktive for arbejdsmarkedet i 2018.

QBS

Kontakt os for yderligere information eller en snak om behov og muligheder for netop din virksomhed på tlf: 36 48 99 57.