Bantex – et verdensnavn indenfor kontoartikler

Rådgivere & leverandører

QBS ApS

Produkter

Intermec 750 truckterminaler

Intermec trådløse etikette-printer

Leveret af QBS ApS

ERP-system

ASW

Investering

Selve hardwaren udgjorde 9-10% af den samlede investering i systemet (hardware og software).

Bantex har i mere end 40 år været kendt for kontorartikler i høj kvalitet til overkommelige priser. Bantex var den første i verden til at producere miljøvenlige plastbrevordnere uden PVC, og de udvikler i dag kontinuerligt nye miljøvenlige kontorartikler.

Bantex distribuerer og markedsfører et bredt sortiment af kontorartikler og relaterede produkter til virksomheder og private. Fra Bantex’s distributionscenter i Lynge, nord for København, sendes produkter til mere end 70 lande på seks kontinenter. Disse leverancer er i dag alle styret via stregkoder.

Ca. 100 paller flytter plads hver dag på Bantex’s 7.000 cm2 store lager i Lynge, hvor der går 14 mand. Der arbejdes i toholdsskift fra kl. 8,00 til 24,00 fem dage om ugen. ”Når vi arbejder på denne måde svarer det faktisk til at vi har 30 mand gående på lageret”.

Behov og ønsker

Bantex havde taget en strategisk beslutning om at de ville skifte ERP system, og i den sammenhæng ønskede de også at gå over til trådløs datafangst.

Bantex ønskede et system der understøttede virksomhedens specifikke forretningsgange, og dermed gjorde virksomheden hurtigere og bedre. Desuden stillede Bantex krav om at systemet var fremtidssikret.

Valg af leverandør

Bantex havde kontakt til flere leverandører med henblik på afgivelse af tilbud på en datafangst løsning. Bantex fandt QBS’s løsningsforslag meget professionelt og gennemarbejdet, og valgte på den baggrund QBS til leverandør. ”Med en sådan installation, er det vitalt at både udstyr, løsning og leverandør er af absolut højeste kvalitet.”

Prisen på løsningen fandt Bantex ligeledes rimelig, men vigtigst var det dog at: ”QBS tog udgangspunkt i netop vores situation og omtalte fra starten af projektet som vores – som om det var en opgave vi skulle løse sammen.”

Logistikchef Michael Linde udtaler ”Alt i alt er QBS en god logistik sparringspartner med mange års erfaring indenfor dette område”. ”Selve datafangst løsningen tog omkring tre uger at køre ind. Det er i sig selv en utrolig stor tilfredsstillelse.”

”QBS’s interne politik om at én konsulent følger hele processen har været betryggende og behageligt, fordi konsulenten har kendskab til hele projektets historik.”

Holdningen på lageret

Lagermedarbejderne, hvis hverdag påvirkes direkte af de nye lagerstyringsværktøjer, håndterede implementeringen med ophøjet ro – sandsynligvis fordi implementerings perioden blev så kort. Desuden lykkedes det, i selve indkøringsfasen, at informere medarbejderne om systemets positive indflydelse på arbejdsrutinerne. ”Systemet letter jo arbejdet ufatteligt meget.”

Samtidig har det naturligvis også været en udfordring for medarbejderne, at skulle lære. Idet den eksisterende viden ikke var tilstrækkelig nu, hvor et nyt system var kommet, som tilmed ændrede nogle arbejdsgange. Det der har været vigtigst af alt, har været at kunne tage små skridt af gangen. Det er simpelthen nødvendigt, når man arbejder med mennesker. Der er et stort potentiale i løsningen, og det gør at der er masser af uudnyttet funktionalitet, som kan udnyttes hen af vejen i takt med at medarbejderne bliver klar til det. Systemet er ikke længere en spændetrøje, men snarere et idékatalog.

Der har ikke været nævneværdige problemer ved indkøringen. Der var umiddelbart en fejl med hensyn til radiodækningen, men QBS håndterede problemet med det samme og foreslog oven i købet en forbedring i forhold til det eksisterende.

Opnåede forbedringer

Michael Linde udtaler ”De forbedringer der konkret er opnået, er at vores medarbejdere nu har mulighed for at bevæge sig frit rundt og modtage instrukser gennem håndterminalerne. Dette har givet en utrolig fleksibilitet.” Samtidig har man opnået en effektivisering ved at arbejdsprocesserne fungere hurtigere.

Elektronisk lagerstyring

I dag sker al lagerstyringen elektronisk: dvs. hjemtagelse af varer, placering på bufferlager, flyt af varer mellem lagrene, samt pluk til forsendelse. En sidegevinst ved brug af terminaludstyret, er at systemet kan meddele medarbejderen under et givent pluk, at tilbageværende antal på den pågældende lokation skal optælles. Således får vi hele tiden et løbende kvalitetscheck af vore lagerafstemninger.

Allerede under flytning af varer fra bufferlager til pluklager, printes der pallelabels ud, via de trådløse printere som er monteret på vor højlagertrucks.

Alle vore medarbejdere bruger elektriske trucks, og bliver hele tiden guidet hen til de rigtige lokationer, hvilket sparer os for utroligt meget tid.

Vi har heller ikke fejlpluk mere, da systemet automatisk meddeler, hvis der scannes en forkert lokation, eller varenummer. Dette har stor betydning, når der afvikles mere end 1.200 ordrelinier dagligt.

Bantex’s kunder mærker også forbedringerne ved at man har færre fejl, og det har gjort, at man i højere grad kunne levere den rette vare og mængde. Man er overfor kunden også blevet i stand til at varetage sværere og mere komplicerede opgaver.

Som en konklusion på vores projekt, må vi sige at vi har færre fejl, flere tilfredse kunder og er blevet mere effektive.

QBS

Kontakt os for yderligere information eller en snak om behov og muligheder for netop din virksomhed på tlf: 36 48 99 57.