QBS’s målsætning er at levere pragmatiske kvalitetsløsninger til tiden, dvs. løsninger der virker og opfylder de krav, vore kunder stiller. Men også løsninger, som er til at betale.

En god tommelfinger regel er, at løsningen skal kunne tjene sig selv ind på 2 år. Med mange års erfaring i levering af større, komplekse logistikløsninger med en fast medarbejderstab af konsulenter er det lykkedes at opbygge en organisation, som til fulde lever op til denne målsætning.

Baggrunden for vores succes er tillige en stor del pragmatik omkring løsning af forretningsgange, som kan forekomme næsten uløselige, idet vores konsulenter har praktisk erfaring fra en lang række kunder. I praksis kan QBS således bidrage til en af aspekterne i Jeres virksomheds LEAN-proces.

Ambitiøse krav til egen kvalitet

Vi arbejder med sikring af kvalitet og stabilitet på mange felter, både inden for hardware, software, forbrugsmaterialer samt i forbindelse med support/kundekontakt.

Kvalitet er efter vores opfattelse et begreb med mange facetter, og vi mener at kunden skal opleve dette i hele samarbejdet med os.

Det er således ambitionen at operere klart over markedsgennemsnittet på samtlige kvalitetsdimensioner, hvoraf en fremgår nedenfor, andre gennemgås i afsnittet om vores servicekoncept.

Tæt kontakt til vores leverandør = kvalitet i levering og rådgivning

QBS medarbejder har arbejdet med Intermec`s produkter siden 1988 og vores målsætning er at være blandt branchens absolut førende på det danske marked.

De produkter, der føres i vores program er nøje udvalgt på baggrund af de mange års erfaring. Vi kan således stå inde for produkternes anvendelighed og driftssikkerhed.

I kraft af den mangeårige erfaring med disse produkter er QBS naturligvis også Certific Solution Partner. Dette bevirker at vi har direkte kontakt til vores leverandør, og er certificeret i alle deres produkter. Den tætte kontakt til vores leverandør betyder også at QBS har kendskab til (og indflydelse på) fremtidig produktudvikling og produkttilpasning.